125,00 CA $

xem thêm:  https://wccannabis.co/product/mix-and-match-keyy-concentrates-cartridge-refills-2/

Keyy đã phát triển thành công một kỹ thuật chưng cất dầu cần sa để loại bỏ tất cả các tạp chất và hợp tác phát triển một thiết kế máy hóa hơi bút nhanh chóng làm bay hơi dầu dày nhất và tinh khiết nhất.

Canada trực tuyến hàng đầu

Advertisements